Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

insinööri, sähkönjakelu

Description

Code

2151.1.5

Description

Sähkönjakeluinsinöörit suunnittelevat ja ylläpitävät laitoksia, jotka jakavat sähköä jakeluverkosta kuluttajille. He tutkivat menetelmiä, joilla optimoidaan sähkönjakelua ja varmistetaan kuluttajien tarpeiden täyttyminen. He varmistavat myös turvallisuusmääräysten noudattamisen seuraamalla laitosten automaattisia prosesseja ja ohjaamalla työnkulkua.

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta:

taidot / osaaminen