Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

antropologi

Description

Code

2632.1

Description

Antropologit tutkivat kaikkia ihmisiin liittyviä elämän osa-alueita. He tutkivat erilaisia eri aikoina esiintyneitä sivilisaatioita ja niiden järjestäytymistä. He yrittävät analysoida erilaisten ihmisten fyysisiä, yhteiskunnallisia, kielellisiä, poliittisia, taloudellisia, filosofisia ja kulttuurisia näkökohtia. Tutkimusten tarkoituksena on ymmärtää ja kuvata ihmiskunnan menneisyyttä ja ratkaista ajankohtaisia yhteiskunnallisia ongelmia. He tarkastelevat erilaisia näkökulmia, kuten filosofista antropologiaa.

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta:

taidot / osaaminen