Skip to main content

Show filters

Hide filters

työnjohtaja, asennus- ja kokoonpanotyöt

Description

Code

3122.3

Description

Asennus- ja kokoonpanotöiden työnjohtajat huolehtivat kokoonpanotöiden organisoinnista, suunnittelusta ja koordinoinnista. He pitävät kirjaa kaikista työtehtävistä ja hallinnoivat tehokasta toimintaa, jotta voitaisiin puuttua ongelmiin, kuten tuotannon menetykseen. He toimivat teollisuuden tuotantojohtajan alaisuudessa.

Vaihtoehtoinen nimiö

asennustyönjohtaja

kokoonpanon työnjohtaja

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta:

taidot / osaaminen