Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

hankepäällikkö

Description

Code

1219.6

Description

Hankepäälliköt valvovat hanketta päivittäin ja ovat vastuussa laadukkaiden tulosten tuottamisesta määritettyjen tavoitteiden ja rajoitusten mukaisesti varmistamalla, että osoitetut resurssit käytetään tehokkaasti. He ovat vastuussa riskien ja ongelmien hallinnasta, hankkeeseen liittyvästä viestinnästä ja sidosryhmien hallinnoinnista. Hankepäälliköt toteuttavat resurssien suunnitteluun, organisointiin, hankkimiseen, seurantaan ja hallinnointiin liittyviä toimia sekä tekevät hankkeen tavoitteiden tehokasta ja vaikuttavaa toteuttamista varten tarvittavan työn.

Vaihtoehtoinen nimiö

projektijohtaja

projektipäällikkö

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta:

taidot / osaaminen