Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

terveys- ja turvallisuusinsinööri, kaivosteollisuus

Description

Code

2146.7

Description

Kaivosteollisuuden terveys- ja turvallisuusinsinöörit kehittävät ja panevat täytäntöön järjestelmiä ja menettelyjä, joilla ehkäistään työntekijöiden loukkaantumisia ja sairauksia, parannetaan kaivosten työoloja, vähennetään terveys- ja turvallisuusriskejä ja ehkäistään laitteiden ja omaisuuden vahingoittumista.

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta: