Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

isännöintipäällikkö

Description

Code

3334.1

Description

Isännöintipäälliköt valvovat vuokralaisten tai asukkaiden asumispalveluja. He työskentelevät asuntoyhdistysten tai yksityisten organisaatioiden palveluksessa, perivät vuokraa, tarkastavat kiinteistöjä, ehdottavat ja toteuttavat parannuksia, jotka koskevat korjauksia tai naapurien aiheuttamia häiriöitä, ylläpitävät viestintää vuokralaisten kanssa, käsittelevät asuntohakemuksia ja pitävät yhteyttä paikallisiin viranomaisiin ja omaisuudenhoitajiin. He vuokraavat, kouluttavat ja valvovat henkilöstöä.

Vaihtoehtoinen nimiö

kiinteistöpäällikkö

tekninen isännöitsijä

isännöitsijä

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta:

taidot / osaaminen