Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

autonomisen ajamisen asiantuntija

Description

Code

2149.3

Description

Autonomisen ajamisen asiantuntijat suunnittelevat itseajavan ajoneuvon toiminnan ja valvovat sitä. He keräävät tietoa järjestelmien toiminnasta, tekevät ajoneuvotestausta ja analysoivat testidataa. Autonomisen ajamisen asiantuntijat tuntevat eri tekniikat, joita käytetään itseohjautuvissa autoissa ja autojärjestelmissä ja -tekniikoissa.

Vaihtoehtoinen nimiö

itsenäinen ajoinsinööri

ADF-testaus- ja validointiinsinööri

C-V2X-asiantuntija

itsenäinen ajoneuvon insinööri

itse ajava autoinsinööri

AV-insinööri

erittäin automatisoitu käyttöinsinööri

itsenäinen ajoneuvojen asiantuntija

autonomia-asiantuntija

kytketty ajoneuvoasiantuntija

kytketty autoasiantuntija

ADAS-testaus- ja validointiinsinööri

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta:

taidot / osaaminen