Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

turvallisuuspäällikkö

Description

Code

1219.1.2

Description

Turvallisuuspäälliköt varmistavat ihmisten, kuten asiakkaiden ja työntekijöiden, ja yrityksen kiinteän ja irtaimen omaisuuden sekä koneiden, ajoneuvojen ja kiinteistöjen turvallisuuden. He varmistavat turvallisuuden valvomalla turvatoimia, pitämällä kirjaa eri tapahtumista, noudattamalla turvallisuusprotokollia, laatimalla hätätilannemenettelyjä, tekemällä turvallisuusarviointeja ja valvomalla turvallisuushenkilöstöä.
 

Vaihtoehtoinen nimiö

turvapäällikkö

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta:

taidot / osaaminen