Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

yleiseläinlääkäri

Description

Code

2250.6

Description

Yleiseläinlääkärit ovat ammattilaisia, joilla on perinpohjainen tieteellinen koulutus. Heillä on valtuudet toteuttaa itsenäisesti, eettisesti ja henkilökohtaisesti vastuullisesti kaikkia eläinlääketieteen osa-alueita eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä kansanterveyttä edistäen kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön mukaisesti. Yleiseläinlääkärit voivat hoitaa kaikkia eläinlajeja, mutta he voivat myös päättää hoitaa yksittäisiä lajeja tai tyyppejä, kuten hevosia, lemmikkieläimiä tai tuotantoeläimiä.

Vaihtoehtoinen nimiö

tuotantoeläinlääkäri

pieneläinlääkäri

tuotantoeläinten lääkäri

eläinkirurgi

tuotantoeläinlääkärit

eläinten kirurgi

pieneläinten lääkärit

tuotantoeläinten lääkärit

hevosten eläinlääkärit

hevoseläinlääkäri

hevoseläinlääkärit

yleiseläinlääkärit

pieneläinten lääkäri

eläinkirurgit

hevosten eläinlääkäri

pieneläinlääkärit

Sääntelynäkökohdat

Tämä ammatti kuuluu ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin 2005/36/EY (ja siihen tehtyjen muutosten) soveltamisalaan. Lisätietoja ammattihenkilöiden vapaasta liikkuvuudesta. Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta:

taidot / osaaminen