Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

prosessinhoitaja, kiinteän jätteen käsittely

Description

Code

3132.3

Description

Kiinteän jätteen käsittelyn prosessinhoitajat käyttävät ja ylläpitävät kiinteän jätteen käsittely- ja jakelulaitteita sekä testaavat näytteitä, jotta saastumista voitaisiin valvoa. He avustavat kiinteiden jätteiden, kuten rakennus- ja purkujätteen, keräämisessä ja hävittämisessä, ja varmistavat, että käsittely on turvallisuusmääräysten mukaista. He varmistavat, että jäteastiat tyhjennetään ja että kierrätettävät ja hävitettävät jätteet erotellaan asianmukaisesti. Lisäksi he tarkkailevat laitteita.

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta: