Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

peruskoulun alaluokkien opettaja

Description

Code

2341.1

Description

Peruskoulun alaluokkien opettajat opettavat alaluokkien oppilaita. He laativat opetussuunnitelman mukaisia tuntisuunnitelmia eri aineisiin, joita he opettavat, kuten matematiikkaa, kieliä, luonnontieteitä ja musiikkia. He seuraavat oppilaiden oppimisen kehitystä ja arvioivat heidän tietojaan ja taitojaan opetettavissa aineissa kokeilla. He suunnittelevat opetuksensa sisällön sen mukaan, mitä oppilaat osaavat edellisvuosien perusteella, ja kannustavat oppilaita syventämään ymmärrystään niissä aineissa, joista he ovat kiinnostuneita. He käyttävät luokan resursseja ja erilaisia opetusmenetelmiä luodakseen innostavan oppimisilmapiirin. Peruskoulun alaluokkien opettajat osallistuvat myös erilaisiin koulun tapahtumiin ja kommunikoivat vanhempien ja hallintohenkilöstön kanssa.

Vaihtoehtoinen nimiö

peruskoulun luokanopettaja

aineenopettaja

luokanopettaja

peruskoulun opettaja

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta:

Narrower occupations

taidot / osaaminen