Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

tietoturva-analyytikko

Description

Code

2529.7

Description

Tietoturva-analyytikot toteuttavat tiedonsaannin ja ohjelmiin pääsyn hallintaan liittyviä ratkaisuja ja antavat niitä koskevia neuvoja. He varmistavat organisaation toiminta-ajatuksen ja liiketoimintaprosessien suojelun. Tietoturva-analyytikot ovat organisaation tai tuotteen sisäisten tietojen portinvartijoita, sillä he ovat vastuussa niihin liittyvien järjestelmien suojauksesta ja turvallisuudesta. He ovat vastuussa verkosta ja järjestelmistä turvallisuusnäkökulmasta sekä suunnittelevat ja toteuttavat järjestelmän tietoturva-arkkitehtuurin, johon kuuluvat viitemallit, segmentti- ja ratkaisuarkkitehtuurit sekä tietoturvakäytännöt ja -menettelyt. He päivittävät ja parantavat tietoturvajärjestelmiä reaktiona tietoturvatapahtumiin. Tietoturva-analyytikot tekevät yhteistyötä turvahenkilöstön kanssa vaatimusten määrittämiseksi, hyväksymiseksi ja määräämiseksi. He myös osallistuvat kybertoimien kohdevalintaan, validointiin, synkronointiin ja toteuttamiseen. He tekevät tapahtuman jälkeisen analyysin yhteistyössä muiden suunnittelijoiden, teknikkojen tai analyytikoiden kanssa.

Vaihtoehtoinen nimiö

IT-turvallisuuskonsultti

ICT-tietoturvakonsultit

IT-tietoturvakonsultit

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta:

taidot / osaaminen