Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

tieto- ja viestintätekniikan opettaja, yläluokat ja lukio

Description

Code

2330.1.9

Description

Yläluokkien ja lukion tieto- ja viestintätekniikan opettajat opettavat oppilaita, yleensä lapsia ja nuoria aikuisia, yläluokilla ja lukioissa. He ovat yleensä aineenopettajia, jotka ovat erikoistuneet omaan opiskelualaansa, tieto- ja viestintätekniikkaan, jota he myös opettavat. He valmistelevat tuntisuunnitelmia ja materiaaleja, seuraavat opiskelijoiden edistymistä, ohjaavat heitä tarvittaessa yksilöllisesti ja arvioivat heidän tietämystään ja suoriutumistaan tieto- ja viestintätekniikan oppiaineessa tehtävien, testien ja kokeiden avulla.

Vaihtoehtoinen nimiö

tietojenkäsittelyopin opettaja, yläluokat ja lukio

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta:

taidot / osaaminen