Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

sosiologian lehtori

Description

Code

2310.1.38

Description

Sosiologian lehtorit ovat professoreja, opettajia tai lehtoreita, jotka ovat suorittaneet ylemmän toisen asteen tutkinnon omalla erikoisalallaan eli sosiologiassa, ja he antavat opetusta, joka on pääasiassa akateemista. He tekevät yhteistyötä tutkimusavustajien ja yliopiston opetusassistenttien kanssa luentojen ja tenttien valmistelemisessa, seminaaritöiden ja tenttien arvioinnissa sekä opiskelijoiden arviointi- ja palautetilaisuuksien järjestämisessä. He tekevät myös akateemista tutkimusta omalla sosiologian erikoisalallaan, julkaisevat havaintojaan ja tekevät yhteistyötä muiden yliopistokollegojen kanssa.

Vaihtoehtoinen nimiö

sosiologian tohtori

sosiologian opettaja

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta:

taidot / osaaminen