Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ympäristötutkija

Description

Code

2133.7

Description

Ympäristötutkijat tunnistavat ongelmia ja etsivät niihin ratkaisuja minimoidakseen ympäristölle aiheutuvat vaarat analysoimalla esimerkiksi ilmasta, vedestä tai maaperästä otettuja näytteitä. He antavat neuvoja ympäristöpolitiikasta tai kehittävät sitä ja pyrkivät parantamaan vesihuolto- ja jätehuoltolaitosten toimintaa. Ympäristötutkijat tekevät ympäristövaarojen arviointeja ja analysoivat uusien ratkaisujen, rakennustyömaiden tai ympäristömuutosten aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Lisäksi he varmistavat, että ympäristösäädöksiä noudatetaan.

Vaihtoehtoinen nimiö

ympäristökemisti

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta:

taidot / osaaminen