Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

tietosuojavastaava

Description

Code

2619.4

Description

Tietosuojavastaavat varmistavat, että henkilötietojen käsittely organisaatiossa on tietosuojanormien mukaista ja että siinä noudatetaan sovellettavassa lainsäädännössä, kuten yleisessä tietosuoja-asetuksessa, vahvistettuja velvoitteita. He laativat tietosuojaan liittyvät organisaation toimintaperiaatteet ja panevat ne täytäntöön. Lisäksi he ovat vastuussa tietosuojaa koskevista vaikutustenarvioinneista ja käsittelevät kolmansien osapuolten ja sääntelyvirastojen tekemiä valituksia ja pyyntöjä. Tietosuojavastaavat johtavat mahdollisia tietoturvaloukkauksia koskevia tutkimuksia, tekevät sisäisiä tarkastuksia ja toimivat yhteyshenkilöinä organisaation sisällä kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa. Tietosuojavastaavat voivat kehittää koulutusohjelmia ja kouluttaa muita työntekijöitä tietosuojaan liittyvissä menettelyissä.

Vaihtoehtoinen nimiö

oikeus- ja tietosuojavastaava

tietosuojalakimies

tietosuojavaltuutetun tietosuoja

tietosuoja- ja turvallisuuspäällikkö

tietosuoja-asiantuntija

GDPR-asiantuntija

tietosuojaneuvoja

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta:

taidot / osaaminen