Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ammatillinen opettaja, hotelli- ja ravintola-ala

Description

Code

2320.1.15

Description

Hotelli- ja ravintola-alan ammatilliset opettajat opettavat oppilaita omalla erikoisalallaan, hotelli- ja ravintola-alalla, joka on pääosin käytännönläheistä. He antavat teoreettista opetusta käytännön taidoista ja tekniikoista, jotka opiskelijoiden on myöhemmin hallittava hotelli- ja ravintola-alan ammateissa, kuten hotellin vastaanottovirkailijana tai siivoojana. Hotelli- ja ravintola-alan ammatilliset opettajat seuraavat opiskelijoiden edistymistä, ohjaavat heitä tarvittaessa yksilöllisesti ja arvioivat heidän tietämystään ja suoriutumistaan hotelli- ja ravintola-alalla tehtävien, testien ja kokeiden avulla.

Vaihtoehtoinen nimiö

hotelli-, ravintola- ja catering-alan ammatillinen opettaja

ammatinopettaja, hotelli- ja ravintola-ala

ammatillinen opettaja, hotelli-, ravintola- ja catering-ala

hotelli- ja ravintola-alan ammatinopettaja

hotelli- ja ravintola-alan ammatillinen opettaja

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta: