Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

lehtori, hoitotyö

Description

Code

2310.1.28

Description

Hoitotyön lehtorit ovat yleensä professoreita, opettajia tai lehtoreita, ja usein lääkäreitä, jotka ovat suorittaneet ylemmän toisen asteen tutkinnon omalla erikoisalallaan eli hoitotyössä, ja he antavat opetusta, joka on pääasiassa akateemista. He tekevät yhteistyötä tutkimusavustajien ja yliopiston opetusassistenttien kanssa luentojen ja tenttien valmistelemisessa, seminaaritöiden ja tenttien arvioinnissa, laboratorioharjoitusten ohjaamisessa sekä opiskelijoiden arviointi- ja palautetilaisuuksien järjestämisessä. He tekevät myös akateemista tutkimusta omalla hoitotyön erikoisalallaan, julkaisevat havaintojaan ja tekevät yhteistyötä muiden yliopistokollegojen kanssa.

Vaihtoehtoinen nimiö

professori, hoitotyö

opettaja, hoitotyö

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta:

taidot / osaaminen