Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

EU-hankekoordinaattori

Description

Code

1213.6

Description

EU-hankekoordinaattorit hallinnoivat EU:n varoja ja taloudellisia resursseja julkishallinnossa. He osallistuvat sijoitustoiminnan painopisteiden määrittelyyn ja ovat vastuussa toimenpideohjelmien laatimisesta. He ovat yhteydessä kansallisiin viranomaisiin määritettäessä ohjelmien tavoitteita ja toimintalinjoja. EU-hankekoordinaattorit valvovat EU-varoilla rahoitettuja hankkeita, seuraavat niiden täytäntöönpanoa ja saavutettuja tuloksia sekä osallistuvat sertifiointi- ja tarkastustoimintaan. He voivat vastata myös suhteista EU:n toimielimiin valtiontukiin ja avustusten hallinnointiin liittyvissä asioissa.

Scope note

Does not include regional development policy officers.

Vaihtoehtoinen nimiö

EU-varojen politiikkapäällikkö

EU-varojen toimenpideohjelmien johtaja

EU-rahastonhoitaja yhteisessä sihteeristössä

eurooppalaisen rahaston politiikan johtaja

EU-hankkeiden koordinaattori

EU-hankkeiden valvoja

aluepolitiikan virkamies

EU-rahastoista vastaava virkamies

EU: n hallinnosta ja valvonnasta vastaava virkamies

EU: n politiikan ja rahoituksen asiantuntija

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta:

taidot / osaaminen