Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

analyytikko, tuotantokustannukset

Description

Code

2421.1.1

Description

Tuotantokustannusanalyytikot keräävät ja analysoivat tietoja, joiden avulla voidaan arvioida valmistusprosesseihin tarvittavat varat, materiaalit, työvoima ja aika. He tekevät analyysejä yksilöidäkseen (vaihtoehtoisia) kustannustehokkaita teknisiä ratkaisuja ja tuotantoprosesseja. He kehittävät ja käyttävät menetelmiä ja välineitä kustannusten suunnittelua, valvontaa ja analysointia varten. He tekevät myös kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia riskianalyyseja ja raportoivat kustannusten kehityksestä.

Vaihtoehtoinen nimiö

analyytikko, valmistuskustannukset

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta: