Skip to main content

Show filters

Hide filters

tarkastaja, työterveys ja -turvallisuus

Description

Code

3257.7

Description

Työsuojelutarkastajat tarkastavat työelämän normien ja toimintalinjojen täytäntöönpanoa ja soveltamista työpaikalla. He neuvovat työnantajia ja työntekijöitä politiikan ja lainsäädännön täytäntöönpanon parantamisessa sekä varmistavat lain noudattamisen ja tasa-arvon ja työntekijöiden oikeuksien toteutumisen. He laativat raportteja ja kommunikoivat viranomaisten kanssa.

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta: