Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

rahoitusjohtaja

Description

Code

1211.1

Description

Rahoitusjohtajat käsittelevät kaikkia yrityksen rahoitukseen ja investointeihin liittyviä kysymyksiä. He hallinnoivat yritysten rahoitustoimia, kuten varoja, velkoja, omaa pääomaa ja kassavirtaa, joilla pyritään säilyttämään yrityksen taloudellinen tilanne hyvänä ja varmistamaan toiminnan jatkuvuus. Rahoitusjohtajat arvioivat yrityksen strategiset suunnitelmat taloudelliselta kannalta, huolehtivat siitä, että rahoitustoimet ovat veroviranomaisten ja tilintarkastuselimien kannalta läpinäkyviä, ja laativat yrityksen tilinpäätökset varainhoitovuoden lopussa.

Vaihtoehtoinen nimiö

talousjohtaja

CFO

Chief Financial Officer

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta:

taidot / osaaminen