Skip to main content

Show filters

Hide filters

kliinisen hoitotyön asiantuntija

Description

Code

2221.1

Description

Kliinisen hoitotyön asiantuntijat vastaavat potilaiden terveyden edistämisestä ja palauttamisesta. He diagnosoivat ja hoitavat sairauksia kliinisessä hoitotyössä, koordinoivat kroonisten sairauksien hoitoa, antavat integroitua hoitoa ja valvovat työryhmän tiettyjä työntekijöitä. Kliinisen hoitotyön asiantuntijat ovat yleissairaanhoidosta vastaavia sairaanhoitajia, joilla on asiantuntijatason osaaminen, monimutkaisten päätösten tekemiseen tarvittavat taidot ja kliininen pätevyys, minkä ansiosta he voivat työskennellä vaativammassa kliinisessä hoitotyössä.

Vaihtoehtoinen nimiö

asiantuntijasairaanhoitaja

hoitotyön asiantuntija

hoitotyön erityisasiantuntija

kliininen asiantuntija

Sääntelynäkökohdat

Tämä ammatti kuuluu ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin 2005/36/EY (ja siihen tehtyjen muutosten) soveltamisalaan. Lisätietoja ammattihenkilöiden vapaasta liikkuvuudesta. Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta:

taidot / osaaminen