Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ammatillinen opettaja, ruokapalvelu

Description

Code

2320.1.13

Description

Elintarvikealan ammatilliset opettajat opettavat oppilaita omalla erikoisalallaan, elintarvikealalla, joka on pääosin käytännönläheistä. He antavat teoreettista opetusta käytännön taidoista ja tekniikoista, jotka opiskelijoiden on myöhemmin hallittava elintarvikealan ammateissa. Elintarvikealan ammatilliset opettajat seuraavat opiskelijoiden edistymistä, ohjaavat heitä tarvittaessa yksilöllisesti ja arvioivat heidän tietämystään ja suoriutumistaan elintarvikealalla tehtävien, testien ja kokeiden avulla.

Vaihtoehtoinen nimiö

ruokapalvelualan ammattillinen opettaja

ruokapalvelualan ammatinopettaja

ammatinopettaja, ruokapalvelu

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta:

taidot / osaaminen