Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

steinerkoulun opettaja

Description

Code

2341.1.1

Description

Steinerkoulun opettajat opettavat oppilaita käyttämällä lähestymistapaa, joka kuvastaa (Waldorf) Steinerin filosofiaa ja periaatteita. He keskittyvät käytännönläheisiin konkreettisiin toimiin opetusohjelmassa ja opettavat oppilaitaan tavalla, joka korostaa oppilaiden sosiaalisten, luovien ja taiteellisten valmiuksien kehitystä. Steinerkoulun opettajat opettavat oppilaille samoja aineita, joita opetetaan myös tavallisessa koulussa, mutta he käyttävät erilaista lähestymistapaa. Poikkeuksena on se, että tunneista suurempi osa keskittyy luovaan ja taiteelliseen harjoitteluun ja teoriaan. He käyttävät (Waldorf) Steinerin filosofiaa tukevia opetusmenetelmiä, arvioivat oppilaiden oppimisen edistymistä ja kommunikoivat koulun muun henkilöstön kanssa.

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta:

taidot / osaaminen