Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

insinööri, aurinkoenergia

Description

Code

2149.9.8

Description

Aurinkoenergiaan erikoistuneet insinöörit suunnittelevat järjestelmiä, joilla tuotetaan sähköenergiaa auringonvalosta. Tällaisia järjestelmiä ovat esimerkiksi aurinkosähköjärjestelmät. He suunnittelevat ja rakentavat järjestelmiä, joilla optimoidaan aurinkoenergiasta saatavan energian tuotanto ja aurinkoenergiajärjestelmien tuotantoprosessin kestävyys.

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta:

taidot / osaaminen