Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

käyttäytymistieteilijä

Description

Code

2632.3

Description

Käyttäytymistieteilijät tutkivat, havainnoivat ja kuvaavat ihmisten käyttäytymisestä yhteiskunnassa. He tekevät päätelmiä motiiveista, jotka saavat ihmiset toimimaan, tarkkailevat erilaisten käyttäytymismallien olosuhteita ja kuvaavat erilaisia persoonallisuustyyppejä. He neuvovat järjestöjä ja hallintoelimiä tällä alalla. He voivat myös analysoida eläinten käyttäytymistä.

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta:

taidot / osaaminen