Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ammatillinen opettaja, sähkö ja energia

Description

Code

2320.1.10

Description

Sähkö- ja energia-alan ammatilliset opettajat opettavat oppilaitaan omalla erikoisalallaan, sähkö- ja energia-alalla, joka on pääosin käytännönläheistä. He antavat teoreettista opetusta käytännön taidoista ja tekniikoista, jotka opiskelijoiden on myöhemmin hallittava sähkö- ja energia-alan ammateissa. Sähkö- ja energia-alan ammatilliset opettajat seuraavat opiskelijoiden edistymistä, ohjaavat heitä tarvittaessa yksilöllisesti ja arvioivat heidän tietämystään ja suoriutumistaan sähkö- ja energia-alalla tehtävien, testien ja kokeiden avulla.

Vaihtoehtoinen nimiö

ammatinopettaja, sähkö ja energia

sähkö- ja energiatekniikan ammatillinen opettaja

sähkö- ja energiatekniikan ammatinopettaja

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta:

taidot / osaaminen