Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ammatillinen opettaja, matkailuala

Description

Code

2320.1.24

Description

Matkailualan ammatilliset opettajat opettavat oppilaita omalla erikoisalallaan, matkailualalla, joka on pääosin käytännönläheistä. He antavat teoreettista opetusta käytännön taidoista ja tekniikoista, jotka opiskelijoiden on myöhemmin hallittava matkailualan ammateissa. Matkailualan ammatilliset opettajat seuraavat opiskelijoiden edistymistä, ohjaavat heitä tarvittaessa yksilöllisesti ja arvioivat heidän tietämystään ja suoriutumistaan matkailualalla tehtävien, testien ja kokeiden avulla.

Vaihtoehtoinen nimiö

matkailualan ammatinopettaja

matkailualan ammatillinen opettaja

ammatinopettaja, matkailuala

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta:

taidot / osaaminen