Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

yläkoulun rehtori

Description

Code

1345.1.8

Description

Yläkoulun rehtorit vastaavat siitä, että opetussuunnitelman vaatimukset täyttyvät, mikä parantaa oppilaiden menestymistä opinnoissa. He johtavat henkilöstöä, tekevät tiivistä yhteistyötä eri osastojen päälliköiden kanssa ja arvioivat aineenopettajia oikea-aikaisesti, jotta voidaan varmistaa, että luokan oppimistulokset ovat optimaaliset. He myös varmistavat, että koulu täyttää lainsäädännössä asetetut kansalliset koulutusvaatimukset, ja tekevät yhteistyötä paikallisten yhteisöjen ja hallintoelinten kanssa. He voivat työskennellä myös ammatillisissa oppilaitoksissa.

Vaihtoehtoinen nimiö

ylä-asteen rehtori

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta:

taidot / osaaminen