Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

putkistoinsinööri

Description

Code

2142.1.7

Description

Putkistoinsinöörit suunnittelevat ja kehittävät erilaisissa paikoissa (kuten sisämaassa, merellä jne.) tarvittavien putkistoinfrastruktuurien rakentamiseen liittyviä teknisiä seikkoja. He suunnittelevat ja laativat pumppausjärjestelmiä ja putkistoja pitkin kuljetettavien materiaalien yleistä kuljetusta koskevat eritelmät.

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta: