Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

terveys-, turvallisuus- ja ympäristöjohtaja

Description

Code

1213.7

Description

Terveys-, turvallisuus- ja ympäristöjohtajat suunnittelevat ja toteuttavat yrityksen toimintapolitiikkoja ja menettelyjä, jotka liittyvät työterveyteen ja -turvallisuuteen sekä ympäristönsuojeluun. He analysoivat liiketoimintaprosesseja varmistaakseen, että ympäristö- ja muuta lainsäädäntöä noudatetaan. Lisäksi he tekevät työterveyttä ja -turvallisuutta koskevia riskinarviointeja, arvioivat taloudellisen toiminnan ympäristövaikutuksia sekä suunnittelevat toimenpiteitä työympäristön ja -kulttuurin parantamiseksi. He koordinoivat integroidun terveys-, turvallisuus- ja ympäristöasioiden hallintajärjestelmän täytäntöönpanoa, määrittelevät toimivia indikaattoreita, järjestävät auditointeja sekä osallistuvat onnettomuustutkintaan ja sitä koskevaan raportointiin. He edistävät integroitua lähestymistapaa kestävyyteen ja työterveyteen yritysten sisällä, pitävät yhteyttä yritysjohtoon ja lähijohtajiin sekä kouluttavat työntekijöitä. He vastaavat työterveys- ja -turvallisuus- ja ympäristölainsäädännön noudattamiseen liittyvien teknisten asiakirjojen laatimisesta.

Vaihtoehtoinen nimiö

HSE ja vastuullisuuspalvelujen johtaja

HSE-koordinaattori

HSE: n päällikkö

yrityksen HSE-johtaja

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta:

taidot / osaaminen