Skip to main content

Show filters

Hide filters

avustava hankepäällikkö

Description

Code

3343.1.6

Description

Avustavat hankepäälliköt tarjoavat erityyppisiä palveluja hankkeen toteuttamista varten. He toimivat osana horisontaalista projektinhallinnasta vastaavaa toimistoa. He tarjoavat hallinnollista tukea, apua ja koulutusta hankepäälliköille ja muille työntekijöille, hallinnoivat hankkeen dokumentaatiota ja avustavat hankepäällikköä hankkeen aikataulutuksessa, resurssisuunnittelussa ja koordinoinnissa sekä hankkeeseen liittyvässä raportoinnissa. Avustavat hankepäälliköt ovat vastuussa laadunvarmistustehtävistä. He seuraavat, että hankkeessa noudatetaan menetelmiin liittyviä ohjeita ja muita organisaatiossa noudatettavia vaatimuksia. He myös antavat projektinhallintavälineitä ja niihin liittyviä hallintopalveluja koskevia neuvoja.

Vaihtoehtoinen nimiö

hankkeen toimitusjohtaja

hankkeen valvoja

PMO

projektipäällikkö

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta: