Skip to main content

Show filters

Hide filters

urakonsultti

Description

Code

2423.1

Description

Uraohjaajat tarjoavat aikuisille ja opiskelijoille ohjausta ja neuvontaa opiskelua, koulutusta ja uraa koskevien päätösten tekemisessä sekä auttavat ihmisiä urahallinnassa urasuunnittelun ja uramahdollisuuksien tutkimisen avulla. He auttavat tunnistamaan mahdollisia uranäkymiä, avustavat asiakkaita opintosuunnitelmien kehittämisessä ja auttavat ihmisiä pohtimaan omia tavoitteitaan, mielenkiinnonkohteitaan ja pätevyyttään. Uraohjaajat voivat antavat neuvoja erilaisissa urasuunnitteluun liittyvissä kysymyksissä ja tarvittaessa ehdottavat elinikäistä oppimista tukevia opintoja. He voivat myös avustaa ihmisiä työnhaussa tai neuvoa ja opastaa hakijoita aiemman oppimisensa tunnustamiseen valmistautumisessa.

Vaihtoehtoinen nimiö

erityisasantuntija, uraneuvonta

uraneuvoja

uraohjaaja

urasuunnittelija

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta:

taidot / osaaminen