Skip to main content

Show filters

Hide filters

financial controller

Description

Code

2411.1.8

Description

Financial controllerit hoitavat kaikki yrityksen tai organisaation budjetointiin ja kirjanpitoon liittyvät tehtävät. He panevat täytäntöön sisäiset rahoitus- ja kirjanpitomenettelyt ja varmistavat niiden vaatimustenmukaisuuden sekä laativat ulkoisia tarkastuksia koskevat asiakirjat. He keräävät tilinpäätökseen liittyviä tietoja, joita ovat esimerkiksi varat, velat, oma pääoma ja kassavirta, arvioidakseen yrityksen taloudellista asemaa vuotuisten talousarvioiden ja ennusteiden laatimista varten.

Vaihtoehtoinen nimiö

laskentapäällikkö

talouspäällikkö

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta: