Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

biologian lehtori

Description

Code

2310.1.6

Description

Biologian lehtorit ovat yleensä professoreita, opettajia tai lehtoreita, jotka ovat suorittaneet ylemmän toisen asteen tutkinnon omalla erikoisalallaan eli biologiassa, ja he antavat opetusta. He tekevät yhteistyötä tutkimusavustajien ja yliopiston opetusassistenttien kanssa luentojen ja tenttien valmistelemisessa, laboratorioharjoitusten ohjaamisessa, seminaaritöiden ja tenttien arvioinnissa sekä opiskelijoiden arviointi- ja palautetilaisuuksien järjestämisessä. He tekevät myös akateemista tutkimusta omalla biologian erikoisalallaan, julkaisevat havaintojaan ja tekevät yhteistyötä muiden yliopistokollegojen kanssa.

Vaihtoehtoinen nimiö

biologian opettaja

biologian professori

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta:

taidot / osaaminen