Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

lehtori, yliopistot ja korkeakoulut

Description

Code

2310.1

Description

Yliopistojen ja korkeakoulujen lehtorit opettavat opiskelijoita, ja he ovat suorittaneet ylemmän toisen asteen tutkinnon omalla erikoisalallaan, joka on pääasiassa akateeminen. Heidän ammattinimikkeitään voivat olla esimerkiksi vanhempi lehtori tai professori. He tekevät yhteistyötä opetus- ja tutkimusavustajien kanssa luentojen ja tenttien valmistelemisessa, seminaaritöiden ja tenttien arvioinnissa, laboratorioharjoitusten ohjaamisessa sekä opiskelijoiden arviointi- ja palautetilaisuuksien järjestämisessä. He tekevät myös akateemista tutkimusta omalla erikoisalallaan, julkaisevat havaintojaan ja tekevät yhteistyötä muiden yliopistokollegojen kanssa.

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta:

taidot / osaaminen