Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

aikuiskoulutusopettaja

Description

Code

2359.9

Description

Aikuiskoulutusopettajat järjestävät ja toteuttavat nimenomaan aikuisopiskelijoille suunnattua opetusta. He tarjoavat laajan kirjon aineita, jotka vaihtelevat akateemisista aloista, kuten matematiikasta ja historiasta, persoonallisuuden kehitykseen, tekniseen asiantuntemukseen tai käytännön kursseihin, kuten kieliin ja tieto- ja viestintätekniikkaan. He opettavat ja tukevat aikuisia, jotka haluavat laajentaa tietämystään ja omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan ja/tai saada lisää pätevyyttä. Aikuiskoulutusopettajat ottavat huomioon opiskelijoiden aikaisemman osaamisen sekä heidän työ- ja elämänkokemuksensa. He yksilöivät opetuksen ja ottavat opiskelijat mukaan opintojen suunnitteluun ja toteutukseen. Aikuiskoulutusopettajat suunnittelevat järkeviä tehtäviä ja kokeita, jotka sopivat heidän aikuisopiskelijoilleen.

Vaihtoehtoinen nimiö

aikuiskouluttaja

jatkokoulutuksen opettaja

opettaja, jatkokoulutus

opettaja, aikuiskoulutus

aikuiskoulutuksen opettaja

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta:

taidot / osaaminen