Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

yhteiskunnallinen yrittäjä

Description

Code

1120.6

Description

Yhteiskunnalliset yrittäjät luovat innovatiivisia tuotteita tai palvelumalleja sosiaalisiin ja ympäristöön liittyviin haasteisiin vastaamiseksi. He edistävät tuottojensa kautta yhteiskunnallista tehtävää, josta on hyötyä laajemmalle yhteisölle tai ympäristölle. He käyttävät usein demokraattisempaa päätöksentekojärjestelmää ottamalla sidosryhmänsä tiiviisti mukaan. Heidän tavoitteenaan on saada aikaan muutos systeemitasolla vaikuttamalla politiikkoihin, markkinoiden kehitykseen ja jopa ajattelutapoihin.

Vaihtoehtoinen nimiö

ekologinen yrittäjä

sosiaalisen liiketoiminnan perustaja

sosiaalisen yrityksen perustaja

vihreä yrittäjä

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta: