Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

tekstiilituotannon valvoja

Description

Code

3119.18

Description

Tekstiilituotannon valvojat hoitavat tekstiilien prosessitoimintoja, tekstiilien suunnitteluun, tuotantoon ja laadunvalvontaan liittyviä teknisiä toimintoja sekä prosessien kulunhallintaa. He käyttävät tietokoneavusteisen valmistuksen (CAM) ja tietokoneintegroidun valmistuksen (CIM) työkaluja, joilla varmistetaan, että koko tuotantoprosessi on vaatimusten mukainen. He vertailevat ja jakavat yksittäisiä prosesseja muiden yksiköiden kanssa (esim. kustannuslaskenta) ja käynnistävät asianmukaisia toimia. He analysoivat tekstiileissä käytettävien raaka-aineiden rakennetta ja ominaisuuksia, auttavat laatimaan eritelmät niiden tuotantoa varten, analysoivat ja tulkitsevat testituloksia.

Vaihtoehtoinen nimiö

valvoja, tekstiilien tuotantoprosessi

valvoja, tekstiilituotanto

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta: