Skip to main content

Show filters

Hide filters

montessorikoulun opettaja

Description

Code

2342.3

Description

Montessorikoulun opettajat opettavat oppilaita käyttämällä lähestymistapoja, jotka kuvastavat Montessorin filosofiaa ja periaatteita. He keskittyvät konstruktivistisiin ja ”kokemalla oppimiseen” perustuviin opetusmalleihin, joiden pohjalta he kannustavat oppilaita hyödyntämään oppimisessa ensikäden kokemuksia suoran ohjauksen sijasta. He antavat oppilaille siis varsin paljon vapautta. He noudattavat erityistä opetussuunnitelmaa, jossa otetaan huomioon oppilaiden luonnollinen, fyysinen, sosiaalinen ja psyykkinen kehitys. Montessorikoulujen opettajat opettavat myös luokkia, joissa oppilailla voi olla jopa kolmen vuoden ikäero. Ryhmät voivat olla melko suuria, ja kaikkia oppilaita opetetaan ja arvioidaan yksilöllisesti Montessorikoulun filosofian mukaisesti.

Scope note

Includes people working in institutions at other education levels.

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta:

taidot / osaaminen