Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ammatillinen opettaja

Description

Code

2320.1

Description

Ammatilliset opettajat opettavat oppilaita omalla erikoisalallaan, joka on pääasiassa käytännönläheistä. He antavat teoreettista opetusta käytännön taidoista ja tekniikoista, jotka opiskelijoiden on myöhemmin hallittava valitsemallaan alalla, ja tukevat oppilaita asianmukaisten asenteiden ja arvojen kehittämisessä. Ammatilliset opettajat seuraavat opiskelijoiden edistymistä, ohjaavat heitä tarvittaessa yksilöllisesti ja arvioivat heidän tietämystään ja suoriutumistaan kyseisellä alalla tehtävien, testien ja kokeiden avulla.

Vaihtoehtoinen nimiö

opettaja, ammatillinen koulutus

ammattiopettaja

ammatinopettaja

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta:

taidot / osaaminen