Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteiden asentaja

Description

Code

3115.1.17

Description

Jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteiden asentajilla on pätevyys ja kyky suorittaa turvallisesti ja tyydyttävästi jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppujärjestelmien tai -laitteiden suunnittelua, esikokoamista, asennusta, käyttökuntoon laittamista, käyttöönottoa, käyttöä, käytönaikaista tarkastusta, vuototarkastusta, yleistä huoltoa, virtapiirin huoltoa, käytöstä poistamista, poisviemistä, talteenottoa, kylmäaineiden kierrätystä ja purkamista koskevia tehtäviä sekä työskennellä jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteiden elektronisten, sähköteknisten ja sähkökomponenttien parissa.

Scope note

Refrigeration air condition and heat pump technicians do not perform works on heating and ventilation systems.

Vaihtoehtoinen nimiö

jäähdytysasentaja

ilmastointilaitteiden asennusasentaja

lämpöpumpun huoltoteknikko

jäähdytysteknikko

jäähdytysmekaanikko

kylmähuoltoteknikko

lämpöpumpun asennusasentaja

lämpöpumpun teknikko

ilmastointihuoltoteknikko

ilmastointiteknikko

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta:

taidot / osaaminen