Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ammatillinen opettaja, hoitoapulaiset ja kätilöt

Description

Code

2320.1.4

Description

Hoitoapulaisten ja kätilöjen ammatilliset opettajat opettavat oppilaita omalla erikoisalallaan, hoitoapulaisten ja kätilöiden työssä, joka on pääasiassa käytännönläheistä. He antavat teoreettista opetusta käytännön taidoista ja tekniikoista, jotka opiskelijoiden on myöhemmin hallittava omassa työssään. Hoitoapulaisten ja kätilöjen ammatilliset opettajat seuraavat opiskelijoiden edistymistä, ohjaavat heitä tarvittaessa yksilöllisesti ja arvioivat heidän tietämystään ja suoriutumistaan hoitoapulaisen ja kätilön työssä tehtävien, testien ja kokeiden avulla.

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta:

taidot / osaaminen