Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

sopimusinsinööri

Description

Code

2149.2.3

Description

Sopimusinsinöörin työssä yhdistyvät sopimuksia koskeva tekninen ja oikeudellinen asiantuntemus sekä teknisten eritelmien ja periaatteiden tuntemus. He varmistavat, että kummatkin osa-alueet on otettu huomioon hankkeen kehittämisessä. Lisäksi he valvovat sitä, että kaikkia teknisiä eritelmiä ja seikkoja ja sopimuksissa määrättyjä asioita noudatetaan.

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta: