Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

musiikin lehtori

Description

Code

2310.1.27

Description

Musiikin lehtorit opettavat opiskelijoille tiettyjä teorioita ja ennen kaikkea käytännönläheisiä musiikkikursseja musiikkiin erikoistuneessa koulussa tai konservatoriossa korkeakoulutasolla. He antavat myös soitinopetusta ja lauluopetusta. He antavat teoreettista opetusta käytännön taidoista ja tekniikoista, jotka opiskelijoiden on myöhemmin hallittava musiikkialalla. Musiikin lehtorit seuraavat opiskelijoiden edistymistä, ohjaavat heitä tarvittaessa yksilöllisesti ja arvioivat heidän tietämystään ja suoriutumistaan musiikkialalla tehtävien, testien ja kokeiden avulla.

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta:

taidot / osaaminen