Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ICT-projektipäällikkö

Description

Code

1330.7

Description

ICT-projektipäälliköt suunnittelevat, valvovat ja ohjaavat resursseja, työntekijöitä, rahoitusta ja tiloja, jotta ICT-projektien tavoitteet saavutetaan. He laativat talousarvioita ja aikatauluja, tekevät riskianalyysejä, vastaavat laadunhallinnasta sekä laativat projektien loppuraportit.

Vaihtoehtoinen nimiö

IT-projektipäällikkö

verkkoprojektipäällikkö

ICT-projektipäälliköt

verkkoprojektipäälliköt

IT-projektipäälliköt

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta:

taidot / osaaminen