Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ammatillinen opettaja, maatalous, metsätalous ja kalastus

Description

Code

2320.1.1

Description

Maa- ja metsätalouden ja kalastuksen ammatilliset opettajat opettavat oppilaita omalla erikoisalallaan, maa- ja metsätalouden ja kalastuksen alalla, joka on pääasiassa käytännönläheistä. He antavat teoreettista opetusta käytännön taidoista ja tekniikoista, jotka opiskelijoiden on myöhemmin hallittava maatalous-, metsätalous- tai kalastusalan ammateissa. Maa- ja metsätalouden ja kalastuksen ammatilliset opettajat seuraavat opiskelijoiden edistymistä, ohjaavat heitä tarvittaessa yksilöllisesti ja arvioivat heidän tietämystään ja suoriutumistaan maa- ja metsätalousalalla ja kalastusalalla tehtävien, testien ja kokeiden avulla.

Vaihtoehtoinen nimiö

ammatinopettaja, maatalous, metsätalous ja kalastus

maatalouden, metsätalouden ja kalastuksen ammatillinen opettaja

maatalouden, metsätalouden ja kalastuksen ammatinopettaja

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta:

taidot / osaaminen