Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

laivameklari

Description

Code

3324.1.1

Description

Laivameklarit toimivat välittäjinä laivojen ostajien ja myyjien, alusten lastitilan ja vuokra-alusten välillä rahdin siirtoa varten. He tiedottavat asiakkaille laivauksen markkinamekanismeista ja liikkeistä, raportoivat alusten ja lastitilan hinnoista ja myynnistä sekä neuvottelevat alusten, lastitilan tai lastin kustannusten lisäksi myös logistisista vaatimuksista, jotka liittyvät aluksen tai lastin siirtämiseen ostajille.

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta: