Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

työnjohtaja, lentokoneiden kokoonpano

Description

Code

3122.3.1

Description

Lentokoneiden kokoonpanon työnjohtajat koordinoivat ilma-alusten valmistukseen osallistuvia työntekijöitä ja aikatauluttavat heidän työtehtävänsä. He laativat tuotantoraportteja ja suosittelevat toimenpiteitä, joilla alennetaan kustannuksia ja parannetaan tuottavuutta, kuten työhönottoa, uusien laitteiden tilaamista ja uusien tuotantomenetelmien käyttöön ottamista. He kouluttavat työntekijöitä yrityksen politiikoissa, työtehtävissä ja turvatoimissa. He valvovat toimituksia ja kommunikoivat muiden osastojen kanssa, jotta vältetään tuotantoprosessin tarpeettomat keskeytykset.

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta:

taidot / osaaminen